ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων - Πολιτική απορρήτου


GDPR

Ενημερωση για την Επεξεργασια Προσωπικων Δεδομενων

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι για το GreekNET24 η προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας έχει πρωταρχική σημασία. Για το λόγο αυτό λαμβάνουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το νομικό πλαίσιο, τόσο από την ίδια την εταιρία, όσο και από τρίτους που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της εταιρίας.

Τι ειναι ο GDPR;

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation – GDPR) 2016/679 αποτελεί το νέο κανονιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκή Ένωσης (ΕΕ) στον εξεταζόμενο τομέα. Αντικείμενο του νόμου είναι η θέσπιση των προϋποθέσεων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προς προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των φυσικών προσώπων και ιδίως του δικαιώματος προστασίας προσωπικών δεδομένων.

ΔΗΛΩΣΗ

Με την παροχή της συγκατάθεσής σας δηλώνετε υπεύθυνα πως είστε άνω των 16 ετών. Εάν είστε κάτω των 16 ετών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας μόνο με τη συμμετοχή και την έγκριση ενός γονέα ή κηδεμόνα.

Υπευθυνος Επεξεργασιας

Το GreekNET24 είναι ένα τμήμα της εταιρείας με την επωνυμία Gantidis-Group - Internet, Graphics, Multimedia που εδρεύει στο Πολύκαστρο του Νομού Κιλκίς Τ.Κ. 61200, με e-mail επικοινωνίας greeknet24.team@gmail.com και τηλ: (για πελάτες της Ελλάδας) +30 231 2311367 όπως νόμιμα εκπροσωπείται, ενημερώνει ότι, για σκοπούς άσκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των πελατών της σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής «Κανονισμός») όπως ισχύει.

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) του GreekNET24, στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

eMail: greeknet24.team@gmail.com
Tηλέφωνο: +30 231 2311367 (για πελάτες της Ελλάδας)
Ονοματεπώνυμο υπεύθυνου: Δημήτρης Γκαντίδης

Ποιες κατηγοριες προσωπικων δεδομενων επεξεργαζομαστε;

Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε δηλαδή το ονοματεπώνυμο, ημερομηνία και τόπος γέννησης, email, κινητό/σταθερό τηλέφωνο, Διεύθυνση κατοικίας, αριθμός διαβατηρίου/αστυνομικής ταυτότητας, εθνικότητα, αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) τα επεξεργαζόμαστε μόνο όταν έχουμε νόμιμο λόγο να το κάνουμε.

Ποιοι ειναι οι νομιμοι λογοι επεξεργασιας των προσωπικων σας δεδομενων;

Νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων συνιστούν:

1ον): η συμμόρφωση με υποχρέωση που επιβάλλεται από το νόμο, όπως κανονιστική συμμόρφωση για φορολογικούς σκοπούς
2ον): η συγκατάθεση που παρέχετε υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει το νομικό πλαίσιο, προκειμένου να ολοκληρωθεί η παροχή των υπηρεσιών που σας προσφέρουμε, να λαμβάνετε ενημερώσεις για νέες υπηρεσίες, προσφορές κλπ. για το GreekNET24 ή και τρίτες συνεργαζόμενες εταιρίες, οι οποίες επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά πλαίσιο

Πως και γιατι χρησιμοποιουμε τα προσωπικα δεδομενα σας;

Δημιουργία Λογαριασμού

Προσωπικά δεδομένα συλλέγονται όταν δημιουργείτε λογαριασμό πελάτη στο www.greeknet24.com, ιστότοπος τον οποίο διαχειρίζεται το GreekNET24. Κατά τη δημιουργία λογαριασμού μπορεί να σας ζητηθούν περισσότερα στοιχεία, ωστόσο τα ελάχιστα για τη σύναψη και εκτέλεση της σύμβασης θα έχουν τη σήμανση υποχρεωτικού πεδίου.

Για τη δημιουργία λογαριασμού χρειάζονται υποχρεωτικά τα ακόλουθα προσωπικά στοιχεία: το ονοματεπώνυμο, ημερομηνία και τόπος γέννησης, email, κινητό/σταθερό τηλέφωνο, Διεύθυνση κατοικίας, αριθμός διαβατηρίου/αστυνομικής ταυτότητας, εθνικότητα, αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.).

Ο χρήστης δεν θα πρέπει να κοινοποιεί σε τρίτους τον προσωπικό κωδικό που θα λαμβάνει για την επιβεβαίωση των υπηρεσιών που επιθυμεί να ενεργοποιήσει, ούτε θα πρέπει να τα φυλάσσει σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή, για να αποτρέψει οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Σε περίπτωση γνωστοποίησης των κωδικών σε τρίτο, ο χρήστης έχει την υποχρέωση να ενημερώσει άμεσα το GreekNET24.

Σε περίπτωση διαρροής στοιχείων, το GreekNET24 δεν έχει καμία ευθύνη εφόσον δεν έχει προηγουμένως ενημερωθεί για την παράνομη χρήση των στοιχείων αυτών.

Aποστολή ενημερωτικού και διαφημιστικού υλικού/εταιρικά νέα

Κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας, έχετε τη δυνατότητα να συμπληρώσετε φόρμα επικοινωνίας, παρέχοντας την ηλεκτρονική σας διεύθυνση με σκοπό την εγγραφή σας στο Newsletter μας.

Τα δεδομένα που συλλέγονται από τον ιστότοπο μας ενδέχεται να χρησιμοποιούνται για να επικοινωνήσουμε μαζί σας για προωθητικούς και διαφημιστικούς σκοπούς, για να σας ενημερώσουμε για προϊόντα και προσφορές που μπορεί να σας ενδιαφέρουν, μέσω email, εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει το νομικό πλαίσιο.

Που κοινοποιουνται τα δεδομενα σας;

Το GreekNET24 διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τα φυσικά πρόσωπα σε τρίτες εταιρείες, οι οποίες προσφέρουν υπηρεσίες για συγκεκριμένους σκοπούς.

Στα πλαίσια της ολοκλήρωσης μιας παραγγελίας κάποια από τα δεδομένα αυτά μεταφέρονται σε συνεργαζόμενες εταιρείες. Ως εκ τούτου, διαβιβάζονται σε ασφαλιστικές, μεταφορικές εταιρείες και τραπεζικούς οίκους για τη μεταφορά σας και την παροχή των υπηρεσιών που επιθυμείτε να λάβετε. Οι εταιρείες αυτές ενδέχεται να επικοινωνήσουν μαζί σας για να ζητήσουν διευκρινήσεις αλλά και να σας ενημερώσουν για τις υπηρεσίες που επιθυμείτε να σας παρέχουν.

Χρονικο Διαστημα Αποθηκευσης

Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων αποφασίζεται με βάση τα παρακάτω ειδικότερα κριτήρια ανάλογα με την περίπτωση:

1ον): όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις
2ον): όταν η επεξεργασία εκτελείται με βάση σύμβαση, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση τη σύμβαση

Για τους σκοπούς προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών (marketing activities), τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης σας. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί από εσάς οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της.

Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας μπορείτε να απευθυνθείτε στον Τμήμα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO) του GreekNET24, στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: email: greeknet24.team@gmail.com. Σε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) email: greeknet24.team@gmail.com τηλέφωνο: +30 6994 426971.

Ασφαλεια Προσωπικων Δεδομενων

Tο GreekNET24 εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους. Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος λειτουργίας του διαδικτύου και το γεγονός ότι είναι ελεύθερο στον οποιονδήποτε, δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα δεν θα αποκτήσουν ποτέ τη δυνατότητα να παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, αποκτώντας πρόσβαση και προβαίνοντας ενδεχομένως σε χρήση προσωπικών δεδομένων για μη εξουσιοδοτημένους ή/και αθέμιτους σκοπούς.

Ασφαλεια Προσωπικων Δεδομενων

Ποιά είναι τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα;

Κάθε φυσικό πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από το GreekNET24 απολαμβάνει τα ακόλουθα δικαιώματα:

Δικαίωμα πρόσβασης:
Έχετε δικαίωμα να έχετε επίγνωση και να επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας. Έτσι λοιπόν, έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.

Δικαίωμα διόρθωσης:
Έχετε δικαίωμα να μελετήσετε, να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Δικαίωμα διαγραφής:
Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων όταν τα επεξεργαζόμαστε με βάση την συγκατάθεσή σας ή προκειμένου να προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντα μας. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά όταν υπάρχει σύμβαση, υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο, δημόσιο συμφέρον), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας:
Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις:

1ον): όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση
2ον): όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών
3ον): όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων
4ον): όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία:
Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που, όπως περιγράφεται παραπάνω, αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, καθώς επίσης και στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης και κατάρτισης καταναλωτικού προφίλ.

Δικαίωμα στη φορητότητα:
Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωμα σας αυτό υπάρχει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση της συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης.

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης:
Τέλος, το GreekNET24 σας ενημερώνει ότι όπου η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε ελεύθερα, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση σας, προτού την ανακαλέσετε. Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ηλεκτρονική διεύθυνση : greeknet24.team@gmail.com

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μπορείτε να απευθυνθείτε στον Τμήμα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) του GreekNET24, στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

email: greeknet24.team@gmail.com
τηλέφωνο: +30 231 2311367 (για πελάτες της Ελλάδας)

Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ
Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

Χρησιμοποιωντας τους ιστοτοπους μας, τις κινητες εφαρμογες και αλλες τεχνολογιες

Εμείς και οι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών χρησιμοποιούμε cookies, pixels, web beacons, εργαλεία παρακολούθησης και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες στους ιστότοπους, τις εφαρμογές μας για κινητά και σε άλλους τομείς της επιχείρησής μας για τη συλλογή πληροφοριών και την παροχή των υπηρεσιών που ζητήσατε ή συμμετείχατε υπό την επιφύλαξη τοπικών απαιτήσεων συγκατάθεσης, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτήν και άλλες πληροφορίες που συλλέγουμε, όπως μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για να βοηθήσουμε εμάς και τους παρόχους υπηρεσιών τρίτων μας να αναγνωρίσουν άλλες συσκευές που χρησιμοποιείτε (π.χ. κινητό τηλέφωνο, tablet, άλλος υπολογιστής κ.λπ.). Χρησιμοποιούμε επίσης τις πληροφορίες που συλλέγουμε για να βελτιώσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας καθώς και την εμπειρία σας όταν επισκέπτεστε τους ιστότοπούς μας και χρησιμοποιείτε τις εφαρμογές μας για κινητά. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτά τα θέματα, κάντε κλικ στην αντίστοιχη ενότητα παρακάτω.

Cookies και αλλες τεχνολογιες παρακολουθησης

Τι είναι ένα cookie:
Ένα "cookie" είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που τοποθετείται στο πρόγραμμα περιήγησης ή τη συσκευή του χρήστη του Διαδικτύου και χρησιμοποιείται για να θυμάται καθώς και να λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με αυτό το μέρος. Ενδέχεται να σας δοθεί ένα cookie όταν επισκέπτεστε τους ιστότοπούς μας ή όταν χρησιμοποιείτε τις εφαρμογές μας για κινητά. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπου επιτρέπεται βάσει του εφαρμοστέου δικαίου, τα cookies μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς ορισμένων καμπανιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Τι είδους cookies χρησιμοποιούμε και πως τα χρησιμοποιούμε:
Στον βασικό χώρο της ιστοσελίδας μας greekNET24.com ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΚΑΝΕΝΑ είδος cookies! Στο τμήμα της αναζήτησης, χρησιμοποιούμε κάποια cookies τα οποία είναι αναγκαία για τη λειτουργία και διαχείρηση του τμήματος εκείνου. Όταν επισκεφτείτε το σημείο εκείνο, θα σας ενημερώσουμε σχετικά με αυτά, και θα χρειαστεί να αποδεχτείτε αυτά που κρίνετε εσείς αναγκαία ώστε να προχωρήσετε την αναζήτησή σας. Εάν δεν τα αποδεχτείτε, δυστυχώς το τμήμα αναζήτησης δεν θα λειτουργεί στο μεγαλύτερο του μέρος, οπότε και η πλοήγησή σας στον χώρο εκείνον σταματάει εκεί.

Άν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies και τον τρόπο χρήσης τους, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: http://www.allaboutcookies.org/.

Διαχειριση cookies και εξαιρεση:

Εκτός από την ιστοσελίδα μας που λειτουργεί χωρίς τη χρήση cookies, μπορείτε να επιλέξετε να επισκεφτείτε τους υπόλοιπους ιστότοπους χωρίς cookies, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες ορισμένες υπηρεσίες, και λειτουργίες. Για να επισκεφθείτε χωρίς cookies, μπορείτε να διαμορφώσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας για να απορρίψετε όλα τα cookies ή να σας ειδοποιήσει όταν έχει οριστεί ένα cookie. Κάθε πρόγραμμα περιήγησης είναι διαφορετικό, οπότε ελέγξτε το μενού "Βοήθεια" του προγράμματος περιήγησης για να μάθετε πώς μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις cookies.

Αλλες τεχνολογιες:

Άλλες τεχνολογίες, όπως εικονοστοιχεία και web beacons, μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν στους ιστοτόπους, τις εφαρμογές μας για κινητά, στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και σε άλλους τομείς της επιχείρησής μας. Αυτές οι τεχνολογίες χρησιμοποιούνται για να βελτιώσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, καθώς και τις προσπάθειες μάρκετινγκ.

Do-Not-Track:

Σήμερα, τα συστήματά μας δεν αναγνωρίζουν τα μηνύματα "do-not-track" του προγράμματος περιήγησης. Εντούτοις, μπορείτε να απενεργοποιήσετε συγκεκριμένη παρακολούθηση όπως αναφέρεται σε αυτήν την ενότητα (π.χ., απενεργοποιώντας τα cookies).

Διαδικτυακα καναλια:

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πληροφορίες από πηγές στο διαδίκτυο, όπως ιστότοποι, κοινωνικά μέσα ενημέρωσης και πλατφόρμες ανταλλαγής πληροφοριών. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουμε να προσαρμόσουμε και να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας και να επικοινωνήσουμε αποτελεσματικά μαζί σας, καθώς γνωρίζουμε ότι πολλοί από τους πελάτες μας χρησιμοποιούν μια σειρά καναλιών μέσων επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών.

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε διάφορες λειτουργίες κοινωνικών μέσων όπως το κουμπί "Like" του Facebook στις ιστοσελίδες και τις εφαρμογές μας για κινητά. Ορισμένες πληροφορίες μπορούν να μοιραστούν ή να μας δοθούν με άλλο τρόπο μέσω της χρήσης αυτών των λειτουργιών σε συνδυασμό με τις υπηρεσίες και τα προγράμματα μας. Υπό την επιφύλαξη των ρυθμίσεων λογαριασμού και απορρήτου, ενδέχεται να είμαστε σε θέση να βλέπουμε τις πληροφορίες που δημοσιεύετε όταν χρησιμοποιείτε αυτές τις πλατφόρμες κοινωνικών μέσων, είτε χρησιμοποιείτε μία από τις υπηρεσίες μας είτε όχι. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ανάλογα με τις περιστάσεις, ενδέχεται να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε αυτές τις πλατφόρμες κοινωνικών μέσων. Οι πληροφορίες που δημοσιεύετε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης καθώς και οι έλεγχοι που περιβάλλουν αυτές τις γνωστοποιήσεις διέπονται από τις αντίστοιχες πολιτικές αυτών των τρίτων.

Σε περίπτωση που χρησιμοποιούμε πληροφορίες από αυτές τις πηγές, θα σεβόμαστε τα δικαιώματα που έχετε ορίσει για το πώς θέλετε να χρησιμοποιηθούν οι πληροφορίες σας για κάθε πηγή.

Συνιστούμε να εξετάζετε τακτικά τις ειδοποιήσεις απορρήτου και τις ρυθμίσεις προτιμήσεων που είναι διαθέσιμες σε εσάς σε οποιαδήποτε πλατφόρμα κοινωνικών μέσων. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την εξαίρεση ορισμένων τύπων στοχοθετημένων διαφημίσεων, ανατρέξτε στην ενότητα "Διαχείριση cookies και εξαίρεση" παραπάνω.

Συνδεσμοι σε αλλους ιστοτοπους:

Οι ιστότοποι και οι εφαρμογές μας περιέχουν συνδέσμους προς ιστότοπους που διατηρούνται ή / και ελέγχονται από τρίτους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτοί οι ιστότοποι ενδέχεται να είναι συνεπώνυμα και να εμφανίζουν τα λογότυπα ή άλλα εμπορικά σήματα. Μπορείτε πάντα να αναφέρετε εάν βρίσκεστε σε έναν από τους ιστότοπούς μας, ελέγχοντας τον ενιαίο εντοπισμό ιστορικού ("URL") στη σελίδα που επισκέπτεστε. Σας συνιστούμε να ανατρέξετε στις πολιτικές απορρήτου αυτών των ιστότοπων τρίτων, καθώς οι πρακτικές απορρήτου τους ενδέχεται διαφέρουν από τη δική μας.

Αλλαγες σε αυτη τη Δηλωση Προστασιας Προσωπικων Δεδομενων:

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ίσως χρειαστεί να αλλάξουμε, να τροποποιήσουμε ή να τροποποιήσουμε αυτή τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων προκειμένου να συμμορφωθούμε με το εξελισσόμενο ρυθμιστικό περιβάλλον ή τις ανάγκες της επιχείρησής μας. Με την επιφύλαξη τυχόν εφαρμοστέων νομικών απαιτήσεων για την παροχή πρόσθετης ειδοποίησης, τυχόν αλλαγές σε αυτήν τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θα κοινοποιούνται μέσω των ιστότοπων και των εφαρμογών μας για κινητά Ωστόσο, εάν υπάρξουν αλλαγές στη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που δηλώθηκε κατά τη στιγμή της συλλογής, θα λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα για να σας ειδοποιήσουμε, όπως για παράδειγμα με την ανάρτηση μιας ειδοποίησης στην ιστοσελίδα μας για 30 ημέρες πριν από τις αλλαγές που λαμβάνουν χώρα ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Ημερομηνία ισχύος: 25 Μαΐου 2018

Scroll to Top